バンコク萬(よろず)ブログ

バンコクのローカルレストラン、屋台、観光地などの情報、場所、公共交通での行き方を極力丁寧にご紹介します。

Sukhumvit お役立ち情報 スクンビット通り 交通 未分類

バンコク東バスターミナル エカマイバスターミナル(Bangkok Ekkamai Bus Terinal)

投稿日:2019年1月19日 更新日:

バンコクにある三大バスターミナルの一つ、通称東バスターミナルと呼ばれるエカマイバスターミナル(Bangkok bus terminal eastan ekkamai,สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ เอกมัย)がバンコク都市部のほぼ中心部にあります。
外観はこんな感じで、小ぢんまりとしたバスターミナルですが、ここから様々な所へ行くバスが発着しています。

このバスターミナルは、タイの南東部、東部方面へのバスの発着場になっていて、多くの乗客で賑わっています。リゾート地、歓楽街で有名なパタヤ(พัทยา,Pattaya)行きのバスもここから出ています。
建物に入ると、窓口が並んでいます。こちらはインフォメーション窓口です。

左側窓口にはบริษัท ขนส่ง จำกัด(ブリサットコンソンジャムガット,Brisat consong jamgat,The Transport CO.,LTD.)の表示があって、タイの国営の運送株式会社を意味しています。
その下にはรถปรับอากาศชั้น(ロープラパーガーチャン, Roprapagachan,Bus with air conditioner)と表示されていて、エアコン付きのバスを意味しています。
その下には、จันทบุรี(チャンタブリー,Chanthaburi)、(Leangob,レムゴブ)と表示されていて、タイの南東部、カンボジアとの国境近くの地名です。

インフォメーション窓口の上には場内案内板が掲示されていて、チケット売り場、バスの発着場、トイレ、タクシー乗り場、駐車場などの方向が示されています。

場内の案内図も表示されていて、どこに何があるのかわかりやすいです。コンビニもありますね。
上方向にชานชาลา(チャーンチャラー,Chanchala,Platform):プラットフォーム、下方向にลานจอดรถ(ラーンチョッドロ,Lanchodro,Car park):駐車場、とあり、下方向が入口です。

バス乗り場の番号の位置図もあって、一目で発着場の場所がわかります。

こちらには各ルートの情報が掲示されている看板があります。

オレンジ色の看板の左上からเส้นทาง(センターン,Senthang,Route):ルート、ค่าโดยสาร(カードイサーン,Khadoysarn,Fare):運賃、ม.1(First class)、ม.2(Second class)とあって、一等席、二等席の運賃表示、เวลาจากกรุงเทพฯ(ウェーラーチャククルンテープ,Welachak Krungthep,The necessary time from Bangkok):バンコクからの所要時間、เวลาจากปลายทาง(ウェーラーチャクpライターン,Welachak playthang,The necessary time from destination):バンコクからの所要時間、と掲示されています。

ルートには以下の地名が掲載されています。
กรุงเทพฯ(クルンテープ,Krungthep,Bangkok):バンコク
ระยอง(ラヨーン,Rayong)
สัตหีบ(サッタヒープ,Sattahip)
ศรีราชา(シーラチャー,Sriracha)
ชลบุรี(チョンブリー,Chonburi)
บางคล้า(バーンクラー,Bangkla)
ฉะเชิงเทรา(チャチューンサオ,Chachoengsao)
ตราด(トラット,Trad)
จันทบุรี(チャンタブリー,Chantaburi) ทางด่วน(タンドゥアン,Tangduan,High way) มอเตอร์เวย์(モーターウェイ,Motor way)
พัทยา(パタヤ,Pattaya)
แกลง(クレーン,Klaeng)
พนัสนิคม(ファナトニクホム,Phanatnikhom)
จันทบุรี(チャンタブリー,Chantaburi)
แหลมงอบ(レームゴブ,Laemngob)
สระแก้ว(サケーオ,Sakaew)

こちらの白い看板には左上からเส้นทาง(センターン,Senthang,Route):ルート、อัตราค่าโดยสาร(アットラーカードイサーン,Attra Khadoysarn,Fare):運賃、ระยะทาง กม.(ラーヤータン キロメートル,Rayathang km,Distance km)、เวลาเดินทาง ชม.(ウェーラーデンタン チョムンWela Deintang chomn,The necessary time)、เวลาออก(ウェーラーオーク,Welaork,Departure time):出発時間、と掲示されています。
オレンジ色の看板に無い行き先は、
เอกมัย(エカマイ,Ekkamai):このバスターミナル
บ้านค่าย(バンカーイ,Bankai)
บ้านบึง(バーンブン,Banbung)
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1(コーンバンチャーガンチョイロプティー1, Kongbanchakarnchoirobthi1):チョンブリー県にある軍事施設
พนมสารคาม(パノムサラカム,Panomsarakam)
บ้านแหลมแม่พิมพ์(バーンラムマーピム,Banlammapim)
ช่วงบ่อวิน(チュンボーウィン,Chuang Bowin):ボーウィン地区
บ้านเพ(バーンペー,Banphe)
บ้านมาบดาพด(バンマープダプッド,Manmaptaput)
บูรพาวิถี(ブラパウィティー,Burapaviti)
บางแสน(バンセーン,Bangsan)
สามย่าน(サムヤーン,Samyan)
แหลมฉบัง(レムチャバン,Leamchabang)
เขาหินซ้อน(カオヒンソン,Khao Hin Son)

こちらはチケット売り場の前の待合室の様子です。
乗客がバスの発車時間を待っています。

こちらはコンビニエンスストア。旅のお供を調達するのに便利ですね。

バス乗り場にも売店があります。

こちらはバス乗り場の様子です。バスやバンが停まっていて、乗客が待っています。

1番乗り場はパタヤ(พัทยา,Pattaya)行で、3番乗り場がチョンブリー(ชลบุรี,Chonburi)行、というふうに看板に掲示されているのでわかりやすいです。

こちらパタヤ行きの乗り場です。

こちらはパノムサラカム(พนมสารคาม,Panomsarakam)行。

こちらはレムチャバン(แหลมฉบัง,Leamchabang)行。

こちらはサッタヒープ(สัตหีบ,Satahip)行。

トラット(ตราด,Trad)行のバスが停まっています。

こちらのバスはバンコクエカマイ(กรุงเทพฯ เอกมัย,Bangkok Ekkamai) 発、シーラチャー(ศรีราชา,Sriracha)行と表示されています。

シーラチャー行のワゴン車も発車しています。

マップタプット(มาบตาพุด,Map Ta Phut)経由のラヨーン行ワゴン車です。

このバスターミナルの場所はこちらです。

高架鉄道BTSのエカマイ駅の2番出口から歩いですぐです。

ご参考まで、バスのチケット窓口の様子と窓口に記載されている内容も掲載します。

หัวหิน(フアヒン,Hua Hin)
โชคชัยรถตู้(チョークチャイロットゥー,Chokhchay Rottu):ミニバンのことですね
นิคม304 ศรีมหาโพธิ์(ニコン304シーマハーポー,Nikon304Srimahapo):304工業団地

เมืองท่า มหานคร(ムアンターマハーナコーン,Muangtha Mahanakorn):バス会社の名前です。
สัตหีบ(サッタヒープ,Sattahip)
ชลบุรี(チョンブリー,Chonburi)
ศรีราชา(シーラチャー,Sriracha)
下には以下の表示があります。
พัทยากลาง(パタヤクラン,Pattaya Klang):セントラルパタヤ,Central Pattaya
พัทยาใต้(パタヤタイ,Pattaya Tai):南パタヤ,South Pattaya
บ้านฉาง(バンチャン,Ban Chang)
มาบตาพุด (マップタプット,Map Ta Phut)
สุพรรณบุรี(スパンブリー,Supham Buri)
มหาชัย(マハーチャイ,Maha Chai)
ระยอง(ラヨーン,Rayong)

พนมดีดี(パノムディーディー,Phanom DiDi)
พนมสารคาม(パノムサーラカーム,Phanomsarkham)

ชื่นสมบัติ(チューンソムバット,Chun Sombat):ワゴン会社の名前ですね
ตลาดโรงเกลือ(タラートロンクルア,Talad Rong Kluea)
จันทบุรี(チャンタブリー,Chanthaburi)
ปตท.ตราด(ポートートートラット,Portorto Trad):PTT石油トラット
ระยอง(ラヨーン,Rayong)
บ้านเพ(バーンペー,Banphe)
เกาะเสม็ด(コーサメット,Koh Samet):サメット島,Samet Island
สวนสน(スワンソン,Suan Son)
รถตู้(ロットゥー,Rottu):ワゴン車のことですね
สระแก้ว(サケーオ,Sakaew)
อรัญฯ(アランヤプラテート,Aranyaprathet)
สอยดาวทัวร์(ソイダーオツアー,Soidawtour):ワゴン会社の名前ですね
โรงเกลือ(ロンクルア,Rong Kluea)
ตลาดโรงเกลือ:タラートロンクルア,Talad Rong Kluea
วัฒนานคร(ワッタナーナコーン,Wattananakorn)
วังท่าช้าง(ワンターチャーン,Wang Tha Chang)
กรอกสมบูรณ์(クロークソンブーン,Krok Sombun)
เขาฉกรรจ์(カオチャカン,Khao Chakan)
กบินทร์(カビン,Kabin)
วังน้ำเย็น(ワンナムイエン,Wang Nam Yen)

บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด(ブリサットチャードチャイツアージャムガット,Brisat Chardchay Tour Jamgat):チャードチャイツアー運輸株式会社,Chardchay Tour CO.,LTD.
แกลง(クレーン,Klaeng)
จันทบุรี(チャンタブリー,Chanthaburi)
ขลุง:クルン,Khlung
ตราด(トラット,Trad)
เกาะช้าง(コーチャーン,Koh Chang):チャーン島,Chang Island

บ้านค่าย(バンカーイ,Bankai)
บ้านเพ(バーンペー,Banphe)
แกลง(クレーン,Klaeng)
เกาะเสม็ด(コーサメット,Koh Samet):サメット島,Samet Island
สามย่าน(サムヤーン,Samyan)

รถตู้(ロットゥー,Rottu)
ซิมเปิ้ลแวน(シンプルワーン,Simple Van):ワゴン会社の名前ですね
ชลบุรี(チョンブリー,Chonburi)-หนองมน(ノンモン,Nongmon)
ศรีราชา(シーラチャー,Sriracha)
ชานชาลา16(チャーンラー16,Changla16):16番乗り場,Platform16
ตึกคอม(トゥックコム,Tukcom)
บางพระ(バンプラー,Bang Phra)
โรบินสัน(ロビンソン,Robinson)
เกาะสีชัง(コーシーチャン,Koh Sichang)

ชลบุรี(チョンブリー,Chonburi)
เฉลิมไทย(チャルムタイ,Chelim Thai)
อมตะ(アマタ,Amata)
ม.บูรพา(モーブラパー,Mo Brapha)
บางแสน(バンセーン,Bangsan)
พนัสนิคม(ファナトニクホム,Phanatnikhom)
รถตู้(ロットゥー,Rottu)
วงศ์ทรายทอง(ウォンサイトーン,Wongsaitorn):ワゴン会社の名前ですね
พัทยา(パタヤ,Pattaya)-แหลมบาสีฮาย(レームバリハイ,Laenbalihay):バリハイ桟橋,Bali Hai Pier
ท่าเรือเกาะล้าน(タルアコーラーンThareu Koh Larn):ラーン島桟橋,Larn Island Pier

ระยอง(ラヨーン,Rayong)
เขาไม้แก้ว(カオマイケーオ,Khao Mai Kaeo)
หนองบอน(ノンボン,Nong Bon)
มาบตาพุด (マップタプット,Map Ta Phut)
ชลบุรี(チョンブリー,Chonburi)-ม.บูรพาฯ(モーブラパー,Mo Brapha)-บางแสน(バンセーン,Bangsan)

ระยอง(ラヨーン,Rayong)
มาบตาพุด (マップタプット,Map Ta Phut)
บ้านฉาง(バンチャン,Ban Chang)
ช่องแสมสาร(チョンサマサン,Chong Samaesan)
บ้านเพ(バーンペー,Banphe)
เกาะเสม็ด(コーサメット,Koh Samet):サメット島,Samet Island
บ่อวิน(ボーウィン, Bowin):ボーウィン

ฉะเชิงเทรา(チャチューンサオ,Chachoengsao)
วัดหลวงพ่อโสธร(ワットルアンパソートン,Wat Ruanpa Sothon):ワットソートン,ソートン寺院,Sothon Temple
ค่ายศรีโสธร(カーイシーソートン,Khaysi Sothon)
ราชภัฏฉะเชิงเทรา(ラチャパートチャチュンサオ,Rajabhat Chachoengsao)
วัดสมานรัตนาราม(ワットサマンラタナラム,Wat Saman Rattanaram):サマンタラナム寺院(ピンクガーネシャ,ピンクの像で有名な寺院ですね),Saman Rattanaram Temple
โรบินสัน(ロビンソン,Robinson)
บขส.(バケース,Bakes):バス停,Bus Stop
วัดโสธร(ワットソートン,Wat Sothon) :ワットソートン,ソートン寺院,Sothon Temple

บริษัท ศรีราชาทัวร์ จำกัด(ブリサットシーラチャーツアージャムガット,Brisat Sriracha Tour Jamgat):シーラチャーツアー運輸株式会社,Sriracha Tour CO.,LTD.
ห้างแหลมทอง(ハーンレムトーン,Hangleamtong)
ม.บูรพา(モーブラパー,Mo Brapha)
บางแสน(バンセーン,Bangsan)
หนองมน(ノンモン,Nongmon)
ชลบุรี(チョンブリー,Chonburi)
ศรีราชา(シーラチャー,Sriracha)
รถขึ้นทางด่วน(ロトクンタンドゥワン,Rotkunthandwan):高速道路,Highway
รถตู้(ロットゥー,Rottu)
มินิบัส(ミニバス,Mini bus)
บางพระ(バンプラー,Bang Phra)
อ่าวอุดม(アオウドム,Ao Udom)
แหลมฉบัง(レムチャバン,Leamchabang)
ม.เกษตร(モーカセート,Mo Kaset):カセサート大学,Kasetsart University
รถปรับอากาศชั้น(ロープラパーガーチャン, Roprapagachan):エアコン付きのバス,Bus with air conditioner
รถทัวร์(ロットウーア,Rottour):ツアーバス,Tour Bus

บริษัท ฉะเชิงเทราขนส่ง จำกัด(ブリサットチャチュンサーオコンソンジャムガット, Brisat Chachoengsao Jamgat):チャチューンサオ交通運輸株式会社, Chachoengsao Transport CO.,LTD.
โรบินสัน(ロビンソン,Robinson)
บขส(バケース,Bakes):バス停,Bus Stop
ฉะเชิงเทรา(チャチューンサオ,Chachoengsao)
แปดริ้ว(ペッドリウ,Peadriw):チャチューンサオ県, Chachoengsao Prefecture
วัดโสธร(ワットソートン,Wat Sothon) :ワットソートン,ソートン寺院,Sothon Temple
วัดสมานรัตนาราม(ワットサマンラタナラム,Wat Saman Rattanaram):サマンタラナム寺院(ピンクガーネシャ,ピンクの像で有名な寺院ですね),Saman Rattanaram Temple
บ้านโพธิ์(バンポー,Banpo)

ระยอง(ラヨーン,Rayong)
ราคา162บาท(ラーカー 162 バーツ,Raka 162 Bath):価格162バーツ,Price 162 Bath
มาบตาพุด (マップタプット,Map Ta Phut)
แหลมทอง(レムトーン,Leamtong)

ระยอง(ラヨーン,Rayong)
บ.ข.ส(バケース,Bakes):タイの国営の運送株式会社の略,The Transport CO.,LTD.
ใหม่(マイ,Mai):新しい,New
รถตู้(ロットゥー,Rottu)
ชอย13(ソイ13,Soi13)
หนองบอน(ノンボン,Nong Bon)
มาบข่า(マープカーMap Kha)
เอกมัย(エカマイ,Ekkamai):このバスターミナル
รถจอดชานชาลา(ロートチョトチャーンチャラー,Rotchotchanchala):プラットフォーム,Platform

หจก.ทวิพรวังน้ำเย็นทัวร์(Thaweeporn wangnamyen tour limited partner)
สระแก้ว(サケーオ,Sakaew)
วัฒนานคร(ワッタナーナコーン,Wattananakorn)
อรัญประเทศ:アランヤプラテート,Arunyaprathet
ตลาดโรงเกลือ:タラートロンクルア,Talad Rong Kluea

วีอาร์(VR)
แกลง(クレーン,Klaeng)
วังจันทร์(ワンチャン,Wang Chan)
แหลมแม่พิมพ์(ラムマーピム,Lammapim)
หนองปรือ(ノンプルー,Nong Prue)
เขาซก(カオソック,Khao sok)
สามย่าน(サムヤーン,Samyan)
บ้านบึง(バーンブン,Banbung)

จันทบุรี(チャンタブリー,Chanthaburi)

รถตู้(ロットゥー,Rottu)
ตราด(トラット,Trad)
เกาะช้าง(コーチャーン,Koh Chang):チャーン島,Chang Island
ขลุง(クルン,Khlung)
จันทบุรี(チャンタブリー,Chanthaburi)

สระแก้ว(サケーオ,Sakaew)
วัฒนานคร(ワッタナーナコーン,Wattananakorn)
อรัญประเทศ:アランヤプラテート,Arunyaprathet
ตลาดโรงเกลือ:タラートロンクルア,Talad Rong Kluea
รถตู้(ロットゥー,Rottu)

สัตหีบเพชรรุ่งเรือง(Sattahip Petchrungroong)
สัตหีบ(サッタヒープ,Sattahip)
นาจอมเทียน,น.ย.,ก.ม.1-ก.ม.10
รถตู้(ロットゥー,Rottu)
ช่องแสมสาร(チョンサマエサン,Chong Samaesan)
สิริกิตต์(シリキット,Sirikit)
ศูนย์ฝึกทหารใหม่(スーンフックカハーンマイ,Sunhookkaharnmai): カトゥーン ネットワーク アマゾン(ウォーターパーク),Cartoon Network Water Park
แอมบาสเดอร์(アンバッサダー,Ambassador)
สวนนงนุช(スワンノンヌッチ,Swan Nong Nooch):ノンヌットガーデン(植物園),Nong Nuch Tropical Garden
รถจอดชานชาลาที่5:プラットフォーム5

ชลบุรี(チョンブリー,Chonburi)
อมตะ(アマタ,Amata)
เฉลิมไทย(チャルムタイ,Chelim Thai)
ม.บูรพา(モーブラパー,Mo Brapha)
บางแสน(バンセーン,Bangsan)
ขึ้นทางด่วนบูรพาวิถี:ブラパウィティー高速道路,Burapaviti Highway
ขึ้นทางด่วน ป1:P1高速道路経由,Through P1 Highway
ผ่าน(パーン,Phan):経由,Throug อมตะนคร(アマタナコン,Amata Nakhon) เฉลิมไทย(チャルムタイ,Chelim Thai)
รถจอดชางที่3:プラットフォーム3

พัทยา(パタヤ,Pattaya)

ここからタイの南東部、東部の様々な目的地に向かって出発するバスに乗って旅するのも良いと思います。

-Sukhumvit, お役立ち情報, スクンビット通り, 交通, 未分類
-, , ,

執筆者:


 1. まー より:

  はじめまして。タイ語の読めない私でも、分かるように詳しく書いて下さっているので とても助かり参考になりました!ひとつ伺ってもよろしいでしょうか?近々、アンパワー行きを検討しているのですが、直接行けるバスは南バスターミナルだけですよね?この東バスターミナルからだと、マハーチャイで乗り換えという形になりますかね?マハーチャイ行きは、頻繁に出ていますか?もし、可能でしたら、分かる範囲で結構ですので ご教授頂けたら幸いです。宜しくお願いします。

  • bangkokyorozu より:

   まー様
   コメントありがとうございます。
   ご記載の通り、アムパワーに直接行けるワゴンの発着場はバンコク中心部からチャオプラヤ川を渡って西にあるミニバンターミナル(Southern Mini Van Station)となります。ここ、行きにくいですね。
   昔は高架鉄道BTSビクトリーモニュメント駅のそばのミニバンステーションが発着場だったのですが、今はもぬけの殻で、不便になりましたね。
   すみませんが、エカマイバスステーションからマハーチャイまでどのくらいの頻度でミニバンが発着しているのかは把握していません。窓口で聞いてみて頂ければと思います。また、マハーチャイからメークロン行ミニバンに乗りましたのはもう5年前のことで、今はそのバンが走っているのかどうか把握できていません。
   国鉄ウォンウィヤンヤイ駅から鉄道でマハーチャイまで行って、川を渡ってバーンレム駅まで行って、そこからまた鉄道に乗ってメークロン駅まで行って、メークロンからソンテウでアムパワーに行くルートはいまでも健在のようです。
   お問い合わせに的確にお答えできず、恐縮です。

comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

国鉄 SRT ウォンウィアンヤイ駅(SRT Wongwian Yai) Bangkok

この駅はバンコクのチャオプラヤ川を渡って更に西部にあって、駅を見るだけでも楽しいですが、漁港や海産物が並ぶ市場で有名なマハーチャイ、その先の線路上に広がる市場で有名なメークロンに鉄道で行く時に重宝しま …

高架鉄道BTSでアクセス便利な運河交通のサパーンフアチャン桟橋 バンコク(กรุงเทพมหานคร, Bangkok)

センセーブ運河のボートの停留所は目立たないところにあって、最初は戸惑うかもしれません。比較的アクセスが便利なサパーンフアチャン(สะพานหัวช้าง,Sapan Hua Chang)の桟橋の入口も …

ベンジャキティ公園(Benchakitti Park,สวนเบญจกิติ) バンコク(กรุงเทพมหานคร, Bangkok)

バンコクの中心部、アソークの少し南に癒しの空間があります。広い敷地の中大きな池とそれを囲むように緑地があって、散歩を楽しむ人々、ランナーの人々、ロイクラトン(วันลอยกระทง, Loy Krat …

チャオプラヤエクスプレスボート(Chao Phraya Express Boat) チャオプラヤ川を縦断する公共交通 バンコク(กรุงเทพมหานคร, Bangkok)

バンコクのチャオプラヤ川の各桟橋を繋ぐチャオプラヤエクスプレスボート(Chao Phraya Express Boat)は、渋滞知らずで料金もお安く、ボートに乗ること自体楽しいですし、暁の寺と呼ばれる …

タイのグリーンカレー ゲーンキヤオワーンを作る

タイカレーは簡単に作れますので、自宅でも楽しめます。タイカレーにはいくつか種類があり、ゲーンキヤオワーン(แกงเขียวหวาน,Kaeng kheiwhwan,Thai green curry): …